Nangungunang Pahina
Impormasyon mula sa GIC
【Libre ang pag Partisipa!】Life Plan Consultation para sa mga Magulang na Dayuhang Residente(Pagpaplano ng Pamumuhay sa Japan)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

-Sa mga Dayuhang Magulang/Guardian-

 Indibidwal na Life Plan Consultation

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


   Ang Gifu International Center ay magbibigay ng mga kinakailangang konsultasyon na gaganapin sa Kani Cty Multicultural Center Frevia para sa mga dayuhang magulang/guardian pa tungkol sa kakailanganin gastusin sa pang araw-araw pamumuhay sa bansang Japan, kakailanganing gastusin para sa edukasyon ng mga anak, pagpapatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo ng mga anak ay magsasagawa ng Indibidwal na Konsultasyon.

   Mga eksperto ang magbibigay ng malinaw na payo tungkol sa pagsusuri ng mga plano sa buhay sa sambahayan upang mapaghandaan ang kakailanganing gastusin kung ang anak ay nais magpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo para sa kanilang kinabukasan.

  5 pairs/grupo ang kapasidad, first come first served basis. Apply na agad !!!

   ☆Sa venue, gaganapin ang Kani International Exchange Association Multicultural Festival. Maraming mga masasayang kaganapan tulad ng mga stage performances at mga iba't-ibang lutuin ng iba't-ibang kultura ☆

 

Petsa : 2019 Nobyembre 3 (Linggo)  10:00~15:00 

       Mamili sa anumang oras na nais ayon sa nakasaad sa ibaba

   ① 10:00~10:40 ②10:50~11:30 ③11:40~12:20 

   ④13:20~14:00 ⑤14:10~14:50

Lugar :Kani Cty Multicultural Center Frevia (Kani-shi Shimoedo 1185-7)
   Mangyaring i-click dito para sa venue → http://www.ctk.ne.jp/~frevia/FREVIAHPnewtop.html

 Kapasidad : 5 pairs/grupo (first come first served basis) 

Target : Dayuhang Magulang/Guardian na Resident ng Prepektura ng Gifu

Bayad : LIBRE

     

Para sa Aplikasyon : Mangyaring tingnan ang flyer 

   TEL 058-214-7700  FAX 058-263-8067

   E-mail:gic@gic.or.jp 
 kobetsusoudan2019.jpg kobetsusoudan2019_.jpg