Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Consultation Center para sa mga Banyagang Residente ng Prepektura ng Gifu


Ang GIC ay nagtatag ng isang Gifu Foreign Resident Consultation Center upang ang mga dayuhang residente ay maaaring kumonsulta sa iba't ibang wika tungkol sa mga problema sa pang-araw-araw na buhay (buwis, pabahay, edukasyon, kapakanan, at iba pa).

Mayroong itinalagang Foreign Support Counsellor o tagapayo para sa wikang Ingles, Tsino, Portuges, Tagalog at Vietnamese. Pangangalagaan ang inyong mga kompidensyal o pribadong impormasyon kaya't mangyaring sumangguni o komunsulta ng may pagtitiwala.

 

Bilang karagdagan, maaari ring kumonsulta sa iba pang 9 na wika (Koreano, Thai, Indonesian, Khmer, Nepali, Burmese, Espanyol, Malay, Mongolian), kaya mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin.

 

Bilang karagdagan, maaari ring kumonsulta sa iba pang 9 na wika (Koreano, Thai, Indonesian, Khmer, Nepali, Burmese, Espanyol, Malay, Mongolian), kaya mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin.

 

※May mga pagkakataon na ang Medikal na Interpretasyon ay maaaring hindi masakop, kaya mangyaring tumawag muna kung nais kumonsulta.


Araw at Oras 
 

Lunes hanggang Biyernes (Maliban sa Bagong Taon・Piyesta Opisyal)

            9:30 umaga ~ 16:30 ng hapon


Numero ng Telepono 

 058-263-8066


 Flyer (harap)PDFダウンロードボタン   Flyer (likod) PDFダウンロードボタン

 

DSC01795.JPG DSC01853.JPG