Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Anunsyo ng mga araw na walang pasok ang GIC sa Darating na Golden Week

Wala pong Opisina ang GIC mula Abril 27 (Sabado) hanggang Mayo 6 (Lunes)