Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Anunsyo ng Pista Opisyal ng Disyembre at Bagong Taon

Ang Pista Opisyal ng Center ay ayon sa mga sumusunod :

 

Disyembre 29, 2018 (Sabado) hanggang Enero 3, 2019 (Huwebes)

 

Bilang karagdagan kami ay magsisimulang magbibigay ng aming serbisyo sa Enero 4, 2019 (Biyernes)