Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Mayo, 2018)

Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu  (Mayo, 2018)

 

Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu

Para sa Karagdagang impormasyon, mangyaring pumunta sa sumusunod na link:

 PDFダウンロードボタン  

 

 

 

Screenshot_2.png