Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Disaster Prevention of Weather Information of the Japan Meteorological Agency ( sa wikang Ingles) ay may link na

Dahil ang Japan Meteorological Agency ay nag-bibigay ng impormasyon sa panahon ng disaster at mga prevention rito sa wikang Ingles, mangyaring suriin ang mga babala ng panahon at advisories

Para sa Karagdagang impormasyon, mangyaring pumunta sa sumusunod na link:
http://www.gic.or.jp/tl/foreigner/disasterguide/