Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Mag-ingat sa Lamok(Aedes)!

Kamakailan ay dumarami ang bagong panganak na mikrosepali sa Brazil na inaakalang ito ay may kaugnayan sa pagka-impeksyon sa zika virus. Bilang karagdagan, makalipas ang 70 taon, nitong 2014 ng tag-init ay lumaganap ang dengue fever sa Japan.

 Upang maiwasan ang mga impeksyong ito, mahalaga hindi lang ang pagpigil sa pagdami nito kundi gayundin ang hindi makagat ng lamok na aedes. Kailangan ang higit na pag-iingat kung pupunta sa lugar na kung saan ito ay laganap tulad ng Brazil, Pilipinas at iba pa.

 

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bigyan ng tuon ang flyer  ・・・  PDFダウンロードボタン