Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Anunsyo ng Pista Opisyal ng Disyembre at Bagong Taon

Ang Pista Opisyal ng Center ay ayon sa mga sumusunod :

 

Disyembre 29, 2015 (Martes)

 

          hanggang Enero 3, 2016 (Linggo)

 

Bilang karagdagan kami ay magsisimulang

 

         magbibigay ng aming serbisyo sa Enero 4, 2016 (Lunes)