Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Tungkol sa Impormasyon ng Japan Legal Support Center ( Hoterasu)

Ang (Hoterasu) Japan Legal Support Center (Houterasu) "ay may "Multilingual Information Service" na.

 

 Para sa mga Dayuhang hindi makapagsalita o maka-intindi ng wikang Hapon ay may mga interpreters na sa malapit na regional offices ng Hoterasu at nagsagawa na rin ng serbisyong Pag-uusap ng Tatluhan sa Telepono o "Trio-Phone".

Para sa karagdagang impormasyon mangyaring tingnan ang homepage ng Hoterasu o i-click ang leaflet

  

Hoterasu Homepage (Multilingual Information Service)  http://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html

 

 

leaflet  PDFダウンロードボタン