Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Tungkol sa Pagsabog ng Mt. Ontake (Bagong Ulat)

Ang mga sumusunod ay mga impormasyon may kinalaman sa pagsabog ng Mt. Ontake noong Setyembre 27, 2014.

 Ang mga bulkanikong kaganapan ay patuloy na humihina, at ang posibiidad ng pangalawang pagsabog tulad o mas malaki pa kaysa sa pagsabog nitong nakaraang taon ng Setyembre 27 ay bumaba na rin.
Gayunpaman, dahilan sa patuloy ang bulkanikong kaganapan at pagyanig, may posibilidad pa rin na magkaroon ng mahihinang pagsabog.

 

 

 Mga Babala para sa Pag-iwas sa Sakuna

 

Bilang resulta ng pagsabog, pinahihigpitan ang pagpunta sa Mt. Ontake

 Huwag na huwag subukang pumunta sa Mt. Ontake

  • Ipinatutupad ang regulasyon sa pagpunta o pag-akyat sa bundok dahil sa panganib sa pagdaloy sa lawak na 2 km. (※1)ng mga malalaking bato at lava na nagmumula sa crater.
  • Kahit na malayo sa lawak na 2 km., ipinatutupad ang regulasyon sa site ng mountain trail haggang sa lawak na mga 4 km. (※2).
  • Sa mga lugar na dinadaanan ng hangin, mag-ingat hindi lamang sa mga abo kundi gayundin sa mga maliliit na bato  na may posibilidad na matangay ng hangin pababa mula sa bundok hanggang sa malalayong lugar.
  • Maging handa sa posibilidad ng landslide kapag umulan.

 

※1
Ibinaba ng Japan Meteorogical Agency noong Marso 31 ang lawak na kinakailangan ng pag-iingat (regulasyon sa pagpunta o pag-akyat sa bundok) mula sa lawak na mga 3 km. sa crater ay mga 2 km. at 2.5 km. na lawak sa timog-kanlurang bahagi lamang. 

 

 ※2
Dahil hindi pa makumpirma ang kalagayan ng snow at ang kaligtasan sa trail ng bundok, kaya patuloy pa rin na ipinaghihigpit ang pag-akyat hanggang sa may 4km mula sa crater. (Gero City: entrance mula sa itaas ng Kosaka trail, Takayama City: trail entrance mula sa itaas ng Kurumishima Camp, bungad ng trail entrance mula itaas ng Chao Mitake Ski Resort:, gayundin mula sa itaas ng istayon ng Ski Gondola, trail entrance mula sa itaas ng Hiwada; ipinagbabawal ang pagpasok alinman sa 5 lugar na nabanggit.)