Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Abiso para sa lahat ng may Espesyal na Permanenteng Residente / Mid at Long -Term na Residente

Pagpapalit ng Alien Registration Card sa Residence card

 

Ang paggamit ng Alien Registration Card ay abolisado na nuong Hulyo 9, 2012, ang mga Espesyal na Permanenteng Residente na gumagamit nito ay pina-aalalahanan na kailangan na itong baguhin para sa bagong Residence Card hanggang sa  Hulyo 8, 2015.

 

Isagawa ito sa lalong madaling panahon.

 

*Kung nakarating sa bansan Hapon ng lampas na ng Hulyo ng taong 2012, hindi na kailangang mag-apply.

 

Para sa karagdagang impormasyon sundan lang ang link sa ibaba ng Immigration Bureau of Japan .

 

PDFダウンロードボタン

 

o pakibasa ang impormasyon sa ibaba

 

02広報用資料(簡易)永住者の方用・英語