Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Tungkol sa Pagsabog ng Mt. Ontake

Impormasyon may kinalaman sa pagsabog ng Mt. Ontake nitong Setyembre 27

Mula nitong nakaraang pagsabog, ang Mt. Ontake ay aktibo pa rin sa pagbuga ng usok mula sa crater sa tuktok ng bundok, papahina ng papahina ang amplitude ng bulkanikong pagyanig habang may malaking pagbabago sa bulkanikong nagaganap na may kasamang madalas na bulkanikong paglindol. Dahil dito, sa anumang oras ay inaasahan ang parehong antas ng pagsabog na may kasamang pagdaloy ng abo, bato at iba pa. 

 

Mga Babala para sa Pag-iwas sa Sakuna

Bilang resulta ng pagsabog, pinaghihigpitan ang pagpunta sa Mt. Ontake.

Huwag na huwag subukang pumunta sa Mt. Ontake.

Babala sa daloy ng malalaking bato at lava na ibinubuga sa lawak na 4 km. mula sa crater.

Mag-ingat sa mga nahuhulog na mga abo at maliliit na baga (graba ng bulkan) dahil sa hangin sa mga lugar na dinaanan ng hangin noong pagsabog.

Maging handa sa malalakas na pagputok na may kasamang pagsabog.

Maging handa sa posibilidad ng landslide kapag umulan.