Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Bagong Espesyal na Seksyon Bukas na!「Brazil ・Gifu Panel Exhibition」

Nitong 2013 ay ika-100 taong anibersaryo ng emigrasyon sa Brazil ng mga mamamayan mula sa Prepektura ng Gifu, kaya't isinagawa ang Exhibition Panel nitong nakaraang taon ng buwan ng Nobyembre sa Fureai Fukuji Hall.  

 

Naglagay ng special corner upang ipakita ang mga larawan sa paggunita sa kasaysayan ng emigrasyon sa ibang bansa ng mga mamamayan mula sa Prepektura ng Gifu upang mabuksan ang puso ng mga inapo na mga kabataang imigrante na kasalukuyang namumuhay sa prepektura para sa pumumuhay sa lipunan na may iba't-ibang kultura. 

 

Para magpatuloy, i-click ang kanang bahagi ng top page ng banner.