Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Anunsyo ng Pista Opisyal sa Disyembre at Bagong Taon

Ang Pista Opisyal ng Center ay ayon sa mga sumusunod :

Disyembre 28, 2013 (Sabado)  hanggang  Enero 4, 2014 (Sabado)

Bilang Karagdagan Kami ay masisimulang magbigay ng aming serbisyo sa  

 Enero 5, 2014 (Linggo)