Lớp tiếng Nhật「lớp học sơ cấp thứ 7」 - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp tiếng Nhật「lớp học sơ cấp thứ 7」

Seki shi Kokusai Kouryu Kyoukai
(phòng nội vụ Seki shi Shimin Kyoudou )

電話番号0575-23-7711

メールアドレス

shiminkyodo@city.seki.lg.jp

Đi đến trang Web

Wakakusa・plaza gakushu, phòng gakushuu jouhou kan
Seiki shi Wakakusa doori 2-1
(Nagaragawa Tetsudo ga 「Seki shiyakusho mae」đi bộ 10 phút、hoặc xe bus trong thành phố shinaijunnkai ngay điểm 「Wakakusa plaza」)
có chỗ đỗ xe oto(miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

Lớp học trình độ N4. Mục tiêu của lớp học: giúp học viên có thể hiểu được nội dung đoạn văn thường thấy được viết bằng kanji và những từ mới cơ bản, có thể hiểu được các đoạn hội thoại đơn giản.

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

đang sinh sống, làm việc tại Seki shi

Học kỳ

Năm có 3 học kỳ
①tháng
6~7
②tháng
9~12
③tháng
1~3
(mỗi kỳ khoảng 10 buổi)

Ngày / giờ

Thứ 7
(10:00~11:30) 

Học phí vv..

Phí tham gia
100yên/buổi

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

Hình thức lớp học(1lớp)

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Ngữ pháp / Đọc viết / Khác

Đối tượng Trình độ

Nhập môn~sơ cấp

Đưa theo trẻ em đi cùng

Không thể

Kiến tập

Không có tình nguyện viên