Lớp học tiếng Nhật dành cho cư dân người nước ngoài●Khóa cơ sở ●Khóa giao tiếp - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp học tiếng Nhật dành cho cư dân người nước ngoài●Khóa cơ sở ●Khóa giao tiếp

(kouzai) Ogaki Kokusai Kouryu Kyoukai

電話番号0584-82-2311

メールアドレス

oiea@mb.ginet.or.jp

Đi đến trang Web

Suitopia Center
Ogaki shi Murohon machi 5-51
(từ ga JR Ogaki đi bộ 15 phút)
có chỗ đỗ xe (miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

 •  Lớp cơ bản
  Giáo viên của các trường Nhật ngữ sẽ đào tạo giúp học viên có được năng lực giao tiếp.
 •  Lớp luyện giao tiếp
  Được hướng dẫn bởi giảng viên đại học, với mỗi chủ đề mang tính thực tiễn trong cuộc sống sẽ giúp bạn có được năng lực giao tiếp cần thiết. Bạn có thể chỉ tham gia vào các chủ đề mình thích hoặc quan tâm.

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

đang sinh sống, làm việc tại Seinou

Học kỳ
 • Cơ sở
  ①tháng
  5~7
  ②tháng
  8~10
  ③tháng 11~2
  các kỳ học 12 buổi
 • Giao tiếp
  tháng
  8~9
  8 buổi
Ngày / giờ

chủ nhật
(9:30~11:30)

Học phí vv..

Miễn phí

Tháng tuyển sinh

Khoảng 1 tháng trước khai giảng các kỳ học
(có thể tham gia giữa chừng khóa học nếu mới bắt đầu khai giảng được vài buổi)

Hình thức lớp học

Hình thức lớp học(1lớp)

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Ngữ pháp / Đọc viết

Đối tượng Trình độ
 • Cơ sở
  nhập môn~sơ cấp
 • Giao tiếp
  nhập môn~trung cấp

Đưa theo trẻ em đi cùng

Có thể

Có cơ sở trông giữ trẻ
(từ 0~15 tuổi)

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!

tuyển tình nguyện viên với tư cách trợ giảng. Cần đăng ký là tình nguyện viên