Lớp học tiếng Nhật online - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp học tiếng Nhật online

NPO法人可児市国際交流協会
NPO Houjin Kani Kokusai Kouryu Kyoukai

電話番号0574-60-1200

メールアドレス

npokiea@ma.ctk.ne.jp

Đi đến trang Web

Trung tâm Kani shi Tabunka Kyousei Frevia center
Kani shi Shimoedo 1185-7
(từ ga Meitetsu Hiromi Shinkani đi bộ 3 phút
ga JR Taitasen Kani đi bộ 3 phút)
có chỗ đỗ xe (miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

Lớp học dạy online qua ứng dụng Zoom.
Có lớp học Hội thoại cơ bản và lớp học Hán tự cơ bản. Cần phải đăng ký trước.

Ngày / giờ

Thứ bảy thứ nhất và thứ ba hàng tháng(19:00~20:30)

Học phí vv..

Miễn phí

Tháng tuyển sinh

Tuyển sinh liên tục

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Đọc viết

Đối tượng Trình độ

Nhập môn
Sơ cấp

Đưa theo trẻ em đi cùng

Không thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!

Đang tuyển giáo viên- tình nguyện viên.

Cần đăng ký làm tình nguyện viên của tổ chức. Có tiền phí cám ơn.