One-on-One Japanese Study Support - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

One-on-One Japanese Study Support

Ogaki International Exchange Association

電話番号0584-82-2311

メールアドレス

oiea@mb.ginet.or.jp

Sa opisyal na homepage

Suitopia Center
5-51 Murohonmachi, Ogaki
(15 minutong paglalakad galing sa Ogaki Station)
(may paradahan magagamit ngunit may bayad)

Format ng Silid-aralan

One-on-one ang pamamaraan, ang pag-aaralan sa isang taon ay halos wikang Hapon para mapabuti ang kakayahan sa pakikipagkomunikasyon na magagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap sa mga Hapon sa kanilang lugar.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Para sa mga nakatira/ nagtatrabaho sa lugar ng Seino

Araw / Oras

60-90 minuto bawat klase, anumang oras sa pagitan ng 8:30 hanggang 17:00 sa mga araw na bukas ang OIEA (karaniwang sarado ng araw ng Martes)
※Isang patakaran, ang isang estudyante ay maaaring kumuha ng 1 klase sa isang linggo.

Mga Bayad atbp

Registration fee:¥1,000 para sa 3 buwan

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

One-on-one na pagtuturo

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Gramatika/Pagbasa at pagsulat

Antas ng Klase

Introduksyon sa mga nagsisimula
Intermediya

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Oo, ngunit magbigay ng paunang abiso

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!

Mga maaaring magturo ng 1 at kalahating oras sa isang linggo. Kailangan ang pagpaparehistro ng mga Volunteer.