One-on-One Japanese Study Support - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

One-on-One Japanese Study Support

Ogaki International Exchange Association

電話番号0584-82-2311

メールアドレス

oiea@mb.ginet.or.jp

Sa opisyal na homepage

Suitopia Center
5-51 Murohonmachi, Ogaki
(15 minutong paglalakad galing sa Ogaki Station)
(may paradahan magagamit ngunit may bayad)

Format ng Silid-aralan

One-on-one ang pamamaraan, ang pag-aaralan sa isang taon ay halos wikang Hapon para mapabuti ang kakayahan sa pakikipagkomunikasyon na magagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap sa mga Hapon sa kanilang lugar.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Para sa mga nakatira/ nagtatrabaho sa lugar ng Seino

Araw / Oras

60-90 minuto bawat klase, anumang oras sa pagitan ng 8:30 hanggang 17:00 sa mga araw na bukas ang OIEA (karaniwang sarado ng araw ng Martes)
※Isang patakaran, ang isang estudyante ay maaaring kumuha ng 1 klase sa isang linggo.

Mga Bayad atbp

Registration fee:¥1,000 para sa 3 buwan

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

One-on-one na pagtuturo

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Gramatika/Pagbasa at pagsulat

Antas ng Klase

Introduksyon sa mga nagsisimula
Intermediya
(limitado ang mga guro)

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Oo, ngunit magbigay ng paunang abiso

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

mga maaaring magturo ng 1 at kalahating oras sa isang linggo. Kinakailangan ang pagrehistro

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!