Online Japanese class "NPO Kani International Exchange Association" - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Online Japanese class "NPO Kani International Exchange Association"

NPO Kani International Exchange Association

電話番号0574-60-1200

メールアドレス

npokiea@ma.ctk.ne.jp

Sa opisyal na homepage

Online (ZOOM)

Format ng Silid-aralan

Online Class gamit ang ZOOM
Mayroong basic class sa pag-uusap at basic class ng kanji.
Kinakailangan ang pre-registration sa aplikasyon.

Araw / Oras

Una at Ikatlong Sabado ng bawat Buwan
(19:00 ~ 20:30)

Mga Bayad atbp

LIBRE

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon.

Uri ng Klase

Maliit na grupo

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Pagbasa at pagsulat

Antas ng Klase

Magsisimula / Baguhan

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Mangyaring makipag-ugnayan sa amin nang maaga.

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!
Kinakailangan ang pagpaparehistro ng boluntaryo sa aming organisasyon. May kaunting pabuya.