Home
thông báo
Trang website bằng tiếng Việt mới được thành lập.

 

Trang Website  bằng tiếng Việt mới được thành lập.

Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu là cứ điểm giao lưu quốc tế của khu vực với mục đích thực hiện một xã hội chung sống đa văn hoá cũng như đóng góp vào việc phát triển mối quan hệ thân ái hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau với các quốc gia khác, thông qua những hoạt động giao lưu quốc tế dựa trên môi trường thiên nhiên phong phú, lịch sử, văn hoá và những nguồn tài nguyên khác của tỉnh Gifu.  

Trên trang website này thường xuyên cung cấp những thông tin về những sự kiện giao lưu quốc tế trong tỉnh, thông tin về thảm họa thiên tai và những thông tin cần thiết cho cuộc sống v.v., nên mong các bạn hãy theo dõi trang này của chúng tôi.


Tổ chức công ích- Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu

Địa điểm:Gifu-shi, Yanagase-Dori, 1-12  Tòa nhà Gifu Chunichi, tầng 2
TEL:058-263-8066 
※ trợ giúp tư vấn bằng tiếng Việt , người Việt nam hỗ trợ từ 1 tháng 4 năm 2019