Unahan ng Pahina > Para sa lahat ng Dayuhan
Para sa lahat ng Dayuhan
Pag-aaral ng Wikang Hapon (Silid- Aralan ng Wikang Hapon)

 

 

ー Listahan ng mga Grupo ng Japanese Language Volunteer School  sa loob ng Prepektura para sa mga Dayuhan ー

 

Lugar

Pangalan ng Paaralan

Pakikipag-ugnayan

Gifu City

Kurso ng Wikang Hapon Para sa mga Dayuhan

Gifu City International Association
Tel : 058-263-1741

Japanese Volunteer Class 

Inoguchi Kakeashi no Kai  Ms. Fujiko Takahashi(Pribadong Numero)

Tel : 090-5455-6988

Fureai Japanese Classroom

Mr.Moriya(Pribadong Numero)
Tel : 090-9023-3541

Klase ng Wikang Hapon

"Ayu No Kai"

 Ms. Izumi Fujita(Pribadong Numero) 

Tel : 090-9935-8571

Japanese Volunteer "Niji No Wa"

Ms. Misaki Mutou(Pribadong Numero)

Tel : 090-6580-6176

Hashima City

Nihonggo Hiroba Hashima City

Hashima City International Exchange Association
Tel : 058-392-1111

Kakamigahara City

Kurso ng Wikang Hapon 

Kakamigahara International Association
Tel : 058-383-1426

Mizuho City

Japanese Classroom
(Senior High School level pataas)
 

Supporters para sa Wikang Hapon ng Mizuho City
(office: Mizuho City Residents'Cooperative Safety Division)
Tel : 058-327-4130

Ogaki City

Man to Man na Pamamaraan ng Pag-aaral ng Wikang Hapon

Ogaki International Association

Tel : 0584-82-2311

Japanese Chat Room

Kurso ng Wikang Hapon Para sa Mga Dayuhan

Kaizu City

Japanese Classroom

International Exchange Association of Kaizu
Ms. Hideko Goto(Pribadong Numero) 

Tel : 090-5636-1045

Bayan ng Yoro

Yoro Japanese Classroom 

Bayan ng Yoro Department of Education
Tel : 0584-32-0216

Seki City

Japanese Wednesday Class

Seki Japanese Volunteer Circle

office:  Seki City Residents'  Cooperation Division

Tel : 0575-23-7711

Japanese Class 

Para sa mga  nag-uumpisa Saturday Class

Seki International Relations 

office:  Seki City Residents'  Cooperation Division
Tel : 0575-23-7711

Japanese Support Class

Junior High School "Wakakusa Class"

Minokamo City

 MIEA Japanese Classroom

Minokamo International Association

Tel : 0574-28-3822

Kani City

Sabadong Japanese Classroom

Kani International Exchange Association
Tel : 0574-60-1200

Linggong Japanese Classroom

JLPT N3 Preparation Class

Bayan ng Shirakawa

Japanese Classroom

Shirakawa International Exchange Association 
Tel : 0574-72-1311 ext.232

Tajimi City

Tajimi Japanese Class

Tajimi International AssociationTel : 0572-22-1193

Toki City

Japanese Language Support Classroom

Toki City International AssociationMr. Kazuki Kagohashi(Pribadong Numero)

Tel : 090-1758-5906

Nakatsugawa City

Nakatsugawa Japanese Classroom

Nakatsugawa Japanese Classroom
Ms. Nobuko Fujii
(Pribadong Numero)
Tel: 0573-66-0644

Nakatsugawa ・Japanese Afternoon Class

Ms. Masaki Kudo
(Pribadong Numero)
Tel : 090-7020-4205

Ena City

Ena Japanese Class

Ena International Association
Tel: 0573-26-1868

Takayama City

Japanese Class

Hida Takayama International Association

Tel : 0577-35-3346

Hida City 

Iwatsuka Japanese classroom

Ms. Kumiko Iwatsuka(Pribadong Numero)
Tel : 0577-73-3192

Gujo City

Japanese Classroom para sa mga Banyaga

Gujo Hachiman International Friendship Association

 Tel : 0575-67-1121(Gujo City Hall)

 

・Listahan ng Mga Grupo 2019 Abril Kasalikuyan PDFダウンロードボタン