Unahan ng Pahina > Para sa lahat ng Dayuhan
Para sa lahat ng Dayuhan
Gifu Prefecture Medical Interpreter Volunteer Project

Sa Gifu prefecture, ang mga boluntaryo na may kaalaman at kasanayansa medisina o kaalaman at kasanayan sa mataas na antas ayon sa kahilingan ng mga medikal na institusyon upang ang mga dayuhan na may kapansanan na walang kakayahan sa wikang Hapon ay maaaring makatanggap ng interpreter upang magaang makapagpa konsulta sa mga medikal na institusyon ng panatag depende sa kahilingan ng medikal na institusyon ( sa wikang Portuguese, Chinese at Tagalog). Ipinadala namin sa ilalim ng pangalang "Medical interpreter volunteer dispatch demonstration system experiment" na nuong tanong FY 2012 hanggang Fa kasalukuyan ay naging isang ganap na ioperasyon na ito.

1 Panahon para sa Pagpapadala ng mga Medical Interpreter Volunteer(Panahon ng Aktuwal na Pagsubok)

2014 Abril 1 (Martes ) ~ 

  

2 Medical Institution na may Medical Interpreter Volunteer ( Setyembre 20, 2018~  kasalukuyan)

 

・  National University Corporation Law Gifu University School of Medicine, National University Hospital (Gifu Shi)

・  Local Independent Administrative Corporation Gifu Prefectural General Medical Center (Gifu Shi)

・  Gifu Municipal Hospital (Gifu Shi)

・  Social Medical Corp. Sosei Koseikai Matsunami Health Promotion Clinic Center (Kasamatsu Cho)

・  Social Medical Corp. Sosei Koseikai Matsunami General Hospital (Kasamatsu Cho)

・  Tokai Central Hospital of Mutual Aid Association of Public School Teachers (Kakamigahara Shi)

・  Welfare Federation of Agriculture Cooperatives Chuno Kosei Hospital (Seki Shi)

・  Social Medical Corp. Koseikai Kizawa Memorial Hospital (Minokamo Shi)

・  Matsubara Eye Clinic (Ikeda Cho)

・  Gifu Prefectural Tajimi Hospital (Tajimi City)

・  Shin Kani Clinic (Kani City)

・  Nagara Medical Center (Gifu City) 

・  Gifu-shi Fukushigata Jidou Hattatsu Shien Center Miyakoen (Gifu City)

・  Ogaki Tokushukai Hospital (Ogaki City) 

・ Gifu Red Cross Hospital (Gifu City)

3 Ipadadalang mga Medical Interpreter Volunteer ( Pebrero, 2019~  kasalukuyan)

Mga rehistrado na nakapasa sa pagsusulit ng Medical Interpreter Volunteer na isinagawa ng GIC ngayong taon.

Bilang ng mga Rehistrado 65 katao (Listahan ayon sa Wika)

Portuguese 21 katao, Chinese  32 katao, Tagalog  12 katao

 

 

4 Sistema ng Pagpapadala ng Medical Interpreter Volunteer

(1) Bilang patakaran, kailangan humiling ang medical institution ng medical interpreter volunteer sa tanggapan (GIC) ng Pagpapadala ng mga Medical Interpreter Volunteer ng mas maaga, 5 araw (hindi kabilang sa bilang ng araw ang holiday ng tanggapan) bago sa araw na kailangan ang interpreter.

(2) Magpapadala ang tanggapan mula sa mga naka-rehistrong medical interpreter volunteer ng maaaring tumugon sa nilalaman ng kahilingan.

(3) Isasagawa ang interpretasyon ng medical interpreter volunteer sa itinakdang araw at oras ayon sa kahilingan ng medical institution. Mga 2 oras maaaring tumagal ang bawat interpretasyon.

 

 

5 Pabuya o Bayad Bilang Pasasalamat sa Medical Interpreter Volunteer

Ngayong taon, sasagutin ng tanggapan ang gastusin kaya't walang kinakailangan na bayaran ang pasyente at medical institution. Mayroong ¥3,000 (kasama ang gastusin sa trasportasyon) na halaga ng pabuya o bayad bilang pasasalamat sa bawat interpreter.

 

 

 

岐阜県医療通訳ボランティア派遣システム実証実験の流れ