Unahan ng Pahina
Impormasyon mula sa GIC
<Nangangalap ng mga gustong Lumahok!> Medical Interpreter Volunteer Seminar 2019

Nangangalap ng mga gustong Lumahok


Medical Interpreter Volunteer Seminar
2019

 


Pagsasanay sa Medical Interpreter para sa mga dayuhang residente na hindi pa pamilyar sa wikang Hapon ay maaaring makapagpatingin sa mga medikal na institusyon.
Mga basic ang nilalaman nito, kaya ikinagagalak namin ang pagsali  ng lahat ng interesado !

 

Petsa at Oras: 2019 Nobyembre 9 (Sabado), 10 (Linggo) 10:00~17:00

 

Lugar: Gifu University School of Medicine   Education Department・Welfare Bldg. 4th Flr. (Gifu-shi Yanagido 1-1)

 

Target: Nakarehistro ng mga Gifu Prefecture Medical Interpreter Volunteer、Interesadong maging Medical Interpreter Volunteer

 

※Dayuhang maaaring makipag-usap sa wikang Hapon, Hapon na maaaring makipag-usap sa target na wika

 

Target na Wika:Portuges, Intsik, Tagalog, Vietnamese

 

Kapasidad:50katao 

 

Bayad:LIBRE 

 

Nilalaman ng Seminar: ※Ang Seminar ay isasagawa sa wikang Hapon.

 

 Nobyembre 9:Japanese medical system, kilos at pag-uugali ng mga medical interpreter, Basic na kaalamang medikal

 Nobyembre 10:Ang teknolohiya ng interpreter pagsasanay gamit ang mga medikal na kagamitan, role-play

※Ang isang sertipiko ng pagdalo ay ibibigay sa mga lalahok sa 2 araw na iskedyul.

 

Para sa mga Katanungan at Aplikasyon  :Gifu International Center (TEL:058-214-7700)

Ang mga kalahok na Portuges, Intsik at Tagalog ay maaaring kumuha ng Gifu Medical Interpreter Volunteer Registration Exam.

 

Para sa mga karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang flyer. ↓
ibora_chirashi2019omote.jpg ibora_chirashi2019ura.jpg