Unahan ng Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Agosto, 2019)」

Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu  (Agosto, 2019)」

 

Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu」

Para sa Karagdagang impormasyon, mangyaring pumunta sa sumusunod na link:

 

 

 

PDFダウンロードボタン   419 KB

 

8月.jpg