Unahan ng Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Gifu Foreign Resident Consultation Center

Ang GIC ay nagtatag ng isang Gifu Foreign Resident Consultation Center upang ang mga dayuhang residente ay maaaring kumonsulta sa iba't ibang wika tungkol sa mga problema sa pang-araw-araw na buhay (buwis, pabahay, edukasyon, kapakanan, at iba pa).

 

Mayroong itinalagang Foreign Support Counsellor o tagapayo para sa wikang Ingles, Tsino, Portuges, Tagalog at Vietnamese. Pangangalagaan ang inyong mga kompidensyal o pribadong impormasyon kaya't mangyaring sumangguni o komunsulta ng may pagtitiwala.

 

Bilang karagdagan, maaari ring kumonsulta sa iba pang 9 na wika (Koreano, Thai, Indonesian, Khmer, Nepali, Burmese, Espanyol, Malay, Mongolian), kaya mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin.

 

※May mga pagkakataon na ang Medikal na Interpretasyon ay maaaring hindi masakop, kaya mangyaring tumawag muna kung nais kumonsulta.

 

 

 

Araw at Oras 

Lunes hanggang Biyernes (Maliban sa Bagong Taon・Piyesta Opisyal)

            9:30 umaga ~ 16:30 ng hapon

            Numero ng Telepono : 058-263-8066

 

 Flyer (harap) PDFダウンロードボタン         Flyer (likod)   PDFダウンロードボタン

   DSC01795.JPG                       DSC01853.JPG                       

                                                                                        

Facebookページにアクセス

flogo_RGB_HEX-72.pngのサムネイル画像Public Utility Organization Gifu International Center