Unahan ng Pahina
Impormasyon mula sa GIC
~Para sa mga Banyagang Magulang/Tagapag-alaga~ Support book sa paggamit ng Nursery/Childcare Services

~Para sa mga Banyagang Magulang/Tagapag-alaga~

Support book sa paggamit ng Nursery/Childcare ServicesAng support book na ito ay nilikha para sa mga dayuhang magulang o tagapag- alaga na karaniwang nahihirapan sa proseso ng paggamit ng nursery, atbp.

Tulad ng paraan kung paano ipasok ang bata sa nursery, paraan ng pagpapa- alaga ng bata sa Japan, atbp. 

Ikagagalak namin kung makatulong ang support book na ito kahit kaunti para sa pagpasok ng inyong anak sa nursery o sa mga prosesong kaugnay dito.

 

 

タガログ語表紙.jpg

・tagalog

 PDFダウンロードボタン(2739KB)