Unahan ng Pahina
Impormasyon mula sa GIC
【Pangangalap ng mga Lalahok】Para sa mga Dayuhang Residente(gaganapin sa SEKI)【Nobyembre 12 (Linggo) 】

Magsasagawa ng Disaster Prevention Workshop para sa mga Dayuhang Residente!

Pagsasadula, workshop gamit ang card atbp., maraming kasiya-siyang paraan matututunang paraan para sa Disaster Prevention.


Petsa: 2017 Nobyembre 12 (Linggo) 12:00~16:00

Lugar: Wakakusa・Plaza Seki City General Welfare Center 3F(Seki City Wakakusa Dori 2-1)

    http://www.city.seki.lg.jp/0000001055.html

Target na Madla: Dayuhang Residente

Kapasidad : 20 katao

Bayad : LIBRE

Atbp. : interpreter para sa malina.w maintindihang Japanese, Ingles, Intsik, Tagalog, at Portuges.

      Sa tanghalian ay may patikim ng Emegency food

Sponsor:Gifu International Center

Co-Organized:Seki City

Aplikasyon・Pakikipag-ugnay:Gifu International Center

Tel:058-214-7700 FAX:058-263-8067


Para sa mga mag-aapply sa pamamagitan ng e-mail, mangyaring ipadala ang impormasyon sa ibaba sa "gic@gic.or.jp".

Pangalan(Furigana):

Address:

Tel:

Nasyonalidad:

Wika:

 

Mangyaring tingnan ang flyer para sa karagdagang impormasyon.

タガログ語表.jpgタガログ語裏.jpg