Unahan ng Pahina
Impormasyon mula sa GIC
【LIBRE! Marami pang bakante para sa Wikang Tagalog ! 】Medical Interpreter Volunteer Training 2017【Nobyembre 18 at 19 (Sabado at Linggo) 】

Medical Interpreter Volunteer Training 2017

【LIBRE! Marami pang bakante para sa Wikang Tagalog ! 】
【Nobyembre 18 at 19 (Sabado at Linggo) 】


Ang Center ay magsasagawa ng medikal na interpretasyon ng pagsasanay upang ang mga dayuhan ay maaaring bumisita sa isang ospital ng walang pag-aalala. Maaari mong matutunan ang mga pangunahing kaalaman sa medisina at mga kasanayan sa pagtra-translate ng matatag mula sa propesyonal na mga interpreter ng medisina. Bilang karagdagan, magsasagawa rin ng pagsasanay sa paggamit ng mga medikal na intsrumento, interpretasyon, maraming matututuhan sa medical na interpretasyon, at role play.

 

Sa lahat ng mga Pilipino, mga nakapagsasalita ng wikang Tagalog, inaanyayahan naming kayong lumahok/sumali!

 

Alinman sa isang araw na paglahok ay maligaya naming tatanggapin!

 

Para sa mga Detalye at karagdagang Impormasyon , makipag-ugnay sa amin, i-click ang link

http://www.gic.or.jp/tl/eventcalen/2017/09/medical-interpreter-volunteer-training-2017nobyembre-18-at-19-sabado-at-linggo.html