Unahan ng Pahina
Impormasyon mula sa GIC
【Impormasyon tungkol sa kalamidad】Pagtatapos ng Itinatag na "Multilingual Support Center " para sa Kalamidad na dala ng Bagyong No. 5


2017 Agosto 8 (Martes), 0:30 itinatag ang "Gifu Prefecture Multilingual Disaster Support Center" ay nagtapos na.

Bilang karagdagan, ang Gifu International Center ay patuloy na tumitingin sa mga impormasyon ng kalamidad, at tutugon sa mga kahilingan mula sa mga dayuhang apektado ng bagyo, munisipyo at munisipal na nangangailangan ng tulong.Mangyaring tingnan ang PDF para sa mga detalye PDFダウンロードボタン